Alcohol- en drugbeleid op de werkvloer

Alcohol en andere drugs zijn grote gevaren, zowel in privésfeer maar zeker ook werkgerelateerd. De risico’s die ontstaan ten opzichte van een persoon, en zijn collega’s worden te vaak onderschat. Via een gerichte opleiding brengen we een duidelijk verhaal en bieden we concrete tips om een beleid op maat van uw firma of organisatie te ontwikkelen.

deze opleiding bij u organiseren?

programma
 • Definitie van drugs
 • Begripsafbakening
 • Wettelijk kader rond drugs op de werkvloer
 • Verplichtingen werkgever
 • Verplichtingen werknemer
 • Wat is problematisch gebruik?
 • Oorzaken en gevolgen van druggebruik
 • Aanreiken procedure voor het opsporen van drugsgebruik op de werkvloer
 • Uitwerken drugsbeleid op maat van uw bedrijf of organisatie
  aanpak
  Correcte informatie en toepasbare tips worden op een duidelijke en interactieve manier gebracht. We maken tevens gebruik van didactisch materiaal om een beter idee te krijgen van de risico’s en gevolgen van alcohol en andere drugs.
  doel
  De cursisten weten wat correcte, maar ook foute elementen zijn rond het thema drugs op het werk. Men kent de verplichtingen en mogelijkheden en is in staat om na de opleiding met de inhoud aan de slag te gaan.
  wettelijkkader
  • CAO 100: preventief alcohol- en drugsbeleid in een onderneming
  • Art.20, 2°Arbeidsovereenkomstwet (1978)
  • Art.5, Welzijnswet

   Tussenkomst

   KMO-portefeuille
   Diverse sectorfondsen

   Prijs

   Gesloten aanbod:
   Volgens offerte
   Voor een groep tot maximum 20 personen. Voor meer personen wordt er meer tijd voorzien.
   Dit wordt afgestemd met de klant.
   Contacteer ons

   Terug