Kinderziektes en kwaaltjes

Programma (3 uur)

Zowel in een thuiscontext, als in de context van een opvang, wordt men geconfronteerd met zieke kindjes. Dit leidt soms tot bezorgdheden en onwetendheid. Deze opleiding wil u uitleg verschaffen rond de meest voorkomende kinderziektes en kwaaltjes. Het helpt om beter en sneller op te treden.
 

Inhoud:

  • De vier van EHBO
  • Virale kinderziektes: waterpokken, mazelen, rode hond, bof, vijfde en zesde ziekte
  • Bacteriële kinderziektes: kinkhoest, hersenvliesontsteking, roodvonk 
  • Kwaaltjes als tandpijn, koorts en COPD
  • Overige: allergie, stuipen, epilepsie

Aanpak

Deze cursus proberen we praktisch te houden. Door met casussen te werken willen we er een interactief moment van maken. Er wordt ruimte voorzien voor vragen van de groep.

Doel van deze opleiding

De cursisten zijn geïnformeerd rond de meest voorkomende kinderziektes en kwaaltjes. Men kan op een correcte manier een situatie inschatten en, indien nodig, snel medische hulp inschakelen.

U ontvangt het officiële attest van Kind en Gezin.

Tussenkomsten

  • KMO-portefeuille

Open aanbod:

Kostprijs: € 27,00 incl. BTW

Gesloten aanbod:

Contacteer ons voor meer informatie.

Kostprijs: volgens offerte

Contacteer ons

Terug