Omgaan met agressie bij kinderen

Programma (3 uur)

Als ouder of als begeleid(st)er in een opvanginitiatief rijzen wel eens vragen rond het agressief gedrag van kinderen. Wat kan en wat kan niet, en vooral hoe moeten we agressief gedrag verklaren.

Inhoud:

  • Wat is agressie?
  • Het verloop van agressie
  • Soorten agressie (verbaal, fysiek, frustratie, instrumenteel…)
  • Oorzaken van agressie
  • Preventief omgaan met agressie
  • Strategieën in het omgaan met agressie
  • Herhaaldelijke agressie

Aanpak

De aanpak voor deze opleiding bestaat uit een combinatie van doceren, casussen en intervisie. We bieden een correcte kijk op het thema en werken via casussen en intervisie naar praktische tips toe.

Doel van deze opleiding

De cursisten hebben een correcte visie op ‘agressie bij kinderen’. Dit zorgt er mede voor dat men makkelijker kan ingrijpen bij zowel frustratie, als instrumentele agressie.

Tussenkomst

  • KMO-portefeuille

Open aanbod:

Kostprijs: € 27,00 incl. BTW

Gesloten aanbod:

Afhankelijk van de vraag van de klant kan de cursus in de voor- of namiddag of in de avond georganiseerd worden. We werken interactief en praktijkgericht. De lessen worden gegeven door een lesgever met praktische ervaring.

Contacteer ons voor meer informatie.

Kostprijs: volgens offerte

Contacteer ons

Terug