De ontmoetingsfunctie van een kinderopvang

Programma (3 uur)

Het belang van een kinderopvang wordt alsmaar groter. Het is de plaats waar zowel kinderen als ouders leren omgaan met verschillen. Als mini-maatschappij kan een opvang een zeer belangrijke maatschappelijke rol vertolken. Ontmoeting is één van de drie belangrijkste pijlers binnen het Decreet Gezinsondersteuning (2013). Het is aangetoond dat ouders op regelmatige basis geconfronteerd worden met vragen, en dat een informeel sociaal netwerk het best antwoord biedt op die noden. Inzetten op een ontmoetingsfunctie is dus zeer preventief.

Inhoud:

  • Inleiding
  • Schets van de huidige situatie
  • Schets van de potentiële situatie
  • Toegankelijkheid van een opvang: de obstakels (de 5 B's) 
  • Toegankelijkheid van een opvang: de obstakels wegwerken
  • Ouderparticipatie en diversiteit
  • Opzetten van ontmoeting: nadenken over mogelijke ideeën

Aanpak

Deze cursus wordt gegeven door docenten uit het sociale werkveld. Een aantal basiselementen worden uitgelegd en vervolgens wordt via uitdaging en intervisie gewerkt aan bruikbare en realistische tips om ontmoeting verder uit te werken.

Doel van deze opleiding

De cursisten hebben een duidelijke visie op de preventieve rol van ontmoeting. Tevens komt men tot een document met tips en ideeën om hun eigen opvang toegankelijker te maken. Het eindresultaat is dus in feite een werkdocument met doelstellingen en een timing.

Tussenkomsten

  • KMO-portefeuille

Gesloten aanbod:

Contacteer ons voor meer informatie.

Kostprijs: volgens offerte

Contacteer ons

Terug