Opleidingen

Preventieadviseur niveau 3

Onze opleiding Preventieadviseur niveau 3 geeft u de competenties om effectief op een basisniveau aan de slag te kunnen. We doen dit door te focussen op een duidelijke uitleg en een helder overzicht, maar vooral door praktijk te integreren in de lessen.
We kiezen voor een lesprogramma van 6 volle dagen om voldoende tijd te kunnen besteden aan de inhoud en aan de vragen van de cursisten.
De cursus wordt afgesloten met een mondeling examen en een voorstelling van een eindopdracht.

In deze opleiding

 • Het waarom van veiligheid
 • Het dynamisch risicobeheersingsysteem (DRBS)
 • De wetgeving
 • De actoren van het preventiebeleid
 • De welzijnsdomeinen
 • Risicoanalyses leren uitvoeren (+praktijkopdracht)
 • Arbeidsongevallen en -onderzoek (+praktijkopdracht)
 • Risicoveld mechanisch
 • Risicoveld elektrisch
 • Risicoveld intern transport
 • Risicoveld gevaarlijke stoffen
 • Risicoveld werken op hoogte
 • Brandpreventie en brandbestrijding
 • Eerste hulp
 • Ergonomie
 • Psychosociale aspecten

Aanpak

 • Onderbouwde theorie
 • Constante evaluatie
 • Aandacht voor ieders werksetting
 • Coachende houding van de lesgever
 • Aandacht voor praktijk is groot

Doel / De cursist

 • Snapt de belangrijkste theorie en bezit voldoende kennis over arbeidsveiligheid en – gezondheid
 • Snapt zijn rol als preventieadviseur
 • Kan de wettelijke verwachtingen inlossen, maar tevens voor een meerwaarde zorgen
 • Beheerst methodieken om risico’s te inventariseren, analyseren en te evalueren
 • Kan geschikte preventiemaatregelen voorstellen
 • Beheerst methodieken om arbeidsongevallen te onderzoeken
 • Heeft basiskennis op vlak van de 7 veiligheidsdomeinen
 • Kan werken volgens de principes van het DRBS
 • Weet zijn weg te vinden in alle informatiekanalen

Wettelijk kader

 • Wet van 4 augustus 1996
 • Koninklijk Besluit van 27 maart 1998
 • Voldoet aan KB van 17 mei 2007.


Terug

Docent

Preventieadviseurs niveau 2 en vakspecialisten

Duur

6 volle dagen opleiding
+ 1 dag examen

Tussenkomst

KMO-portefeuille
Diverse sectorfondsen
Opleidingsverlof en opleidingscheques

Prijs

Open aanbod:
€ 825,00 excl. 21% BTW
Catering telkens voorzien + 2 jaar lang korting op lidmaatschap bij Prebes


Gesloten aanbod:
Volgens offerte
Afhankelijk van de vraag van de klant kan de cursus in de voor- of namiddag of in de avond georganiseerd worden. We werken interactief en praktijkgericht. De lessen worden gegeven door een lesgever met praktische ervaring.
Contacteer ons