Preventieadviseur niveau 3

Programma (5 volle dagen + 1 halve dag examen)

Ieder bedrijf heeft verplicht een persoon aangesteld als preventieadviseur. Afhankelijk van uw werkzaamheden wordt het niveau bepaald. Voor vele bedrijven is het voldoende om over het basisniveau te beschikken. Deze opleiding biedt u technieken ter bevordering van het welzijn op het werk. Het zorgt dat u aan de wettelijke verplichtingen voldoet, en u tevens een meerwaarde voor het bedrijf betekent.

Dag 1:

 • Wetgeving en preventiebeleid
  • Uitbreiding organisatie EHBO op het werk
 • Gezondheidstoezicht
  • Aanreiken duidelijke stappenplan/ scanmethodieken


Dag 2:

 • Dynamisch risicobeheersingssysteem
 • Praktijkoefening risicoanalyse


Dag 3:

 • Arbeidsveiligheid: brandpreventie- en bestrijding, gevaarlijke stoffen, machines…
  • Praktijkoefening brand: werken met kleine blusmiddelen


Dag 4:

 • Ergonomie en omgevingsfactoren
 • PBM


Dag 5:

 • Arbeidsongevallen onderzoeken
 • Psychosociale belasting
 • Milieuaspecten


Halve dag:

• examen

Aanpak

Een opleiding waarbij ruimte is voor uw opmerkingen en vragen. We werken interactief en praktijkgericht zodat u de opgedane kennis meteen kunt toepassen in uw werkcontext.

Doel van deze opleiding

Het doel is dat de cursist een basiskader meekrijgt die hij in zijn uitvoering van preventieadviseur nodig zal hebben. Door de inhoud te combineren met onze praktijkgerichte aanpak, zorgen we ervoor dat de kennis meteen wordt ingeoefend. De transfer naar de realiteit is meteen aanwezig.

Wettelijk kader

Wet van 4 augustus 1996, betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 18.09.1996);

Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.03.1998);

Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.03.1998)

 

Voldoet aan KB van 17 mei 2007.

Tussenkomst

 • KMO-portefeuille
 • Diverse sectorfondsen
 • Educatief verlof

Open aanbod:

Kostprijs: € 875,00 incl. BTW (Een smakelijke catering is voorzien)

Inschrijven

Gesloten aanbod:

Afhankelijk van de vraag van de klant kan de cursus in de voor- of namiddag of in de avond georganiseerd worden. We werken interactief en praktijkgericht. De lessen worden gegeven door een lesgever met praktische ervaring.

Contacteer ons voor meer informatie.

Kostprijs: volgens offerte

Contacteer ons

TerugData

Ma 17/09 van 8:30 tot 17u,
Ma 24/09 van 8:30 tot 17u,
Ma 01/10 van 8:30 tot 17u,
Ma 08/10 van 8:30 tot 17u,
Ma 15/10 van 8:30 tot 17u,
Ma 22/10 van 8:30 tot 12:30u
Izegem
Atheneum Bellevue, Heilig-Hartstraat 39, 8870 Izegem

Inschrijven

Bedrijf / Organisatie:
Contactpersoon voornaam: *
Contactpersoon naam: *
E-mailadres: *
Tel:
Straat + nr.: *
Postcode: *
Gemeente: *
BTW-nummer: *
Locatie: *
Aantal deelnemers: *

Deelnemer 1

Voornaam: *
Naam: *

Deelnemer 2

Voornaam: *
Naam: *

Deelnemer 3

Voornaam: *
Naam: *

Deelnemer 4

Voornaam: *
Naam: *

Deelnemer 5

Voornaam: *
Naam: *

Deelnemer 6

Voornaam: *
Naam: *

Deelnemer 7

Voornaam: *
Naam: *

Deelnemer 8

Voornaam: *
Naam: *

Deelnemer 9

Voornaam: *
Naam: *

Deelnemer 10

Voornaam: *
Naam: *

Deelnemer 11

Voornaam: *
Naam: *

Deelnemer 12

Voornaam: *
Naam: *

Deelnemer 13

Voornaam: *
Naam: *

Deelnemer 14

Voornaam: *
Naam: *

Deelnemer 15

Voornaam: *
Naam: *
Opmerkingen:
Schrijf mij in voor de Alert! nieuwsbrief: