Het opstellen van een risicoanalyse

PROGRAMMA ( 3 uur)

Alles begint bij preventie en preventie begint met het onderzoeken van de aanwezige risico’s. Om deze in kaart te brengen is het belangrijk om met een juiste methodiek aan de slag te gaan.

Inhoud:

  • Wettelijke kader
  • Het nut van een risicoanalyse
  • Diverse methodieken leren kennen
  • Risico-inventarisatie en -evaluatie
  • Mogelijke preventiemaatregelen
  • Een dynamisch risicobeheersingssysteem
  • Praktijkvoorbeelden

Aanpak

De docenten werken op maat en gaan dus specifiek in op de vragen van de cursisten. Naast doceren is er ook tijd en ruimte voor intervisie zodat u na de opleiding verder kunt met het voorbereidende werk.

Doel van deze opleiding

De cursisten kunnen een goede risicoanalyse opstellen en houden daarbij rekening met het dynamische karakter. Men leert preventiemaatregelen afstemmen op de risico’s en volgt hierbij de hiërarchie van preventie.

Wettelijk kader

Iedere werkgever is genoodzaakt om aan preventie te werken. Men moet kunnen aantonen dat er een preventieplan bestaat waarbij de risicoanalyse(s) verwerkt zitten.

Tussenkomsten

  • KMO-portefeuille
  • Diverse sectorfondsen

Gesloten aanbod:

Contacteer ons voor meer informatie.

Kostprijs: volgens offerte

Contacteer ons

Terug