Subsidies

KMO-portefeuille bij advies

ADVIES EN BEGELEIDING DOOR ALERT!

Via glashelder en concreet advies begeleidt Alert! u tot de juiste (strategische) keuzes die u en uw bedrijf moeten maken.

Via een analyse van uw kernprocessen gaan we via een duidelijk adviesrapport en implementatieplan aangeven welke concrete acties u kunt uitvoeren om deze kernprocessen te optimaliseren en uw bedrijf te groeien. Voor welke uitdagingen staat u? Wat zijn de verschillende alternatieven? Hoe pakt u dit op beleidsmatig en strategisch niveau aan? Hoe zet u en uw team alles in de praktijk? Dankzij het advies geven wij u graag een antwoord op deze vragen.

Het advies kan verschillende vormen aannemen. Alert! is gespecialiseerd in diverse domeinen:

 • HR-beleid & personeelsbeleid: werk aan een strategisch en duurzaam personeelsbeleid uit. Het advies kan betrekking hebben op volgende domeinen:
  • Uitwerken van een krachtig onthaalbeleid en groeistrategie voor uw medewerkers
  • Het uitwerken van een beleid rond teamwerking
  • Uitwerken van een gezondheids- en fitheidsbeleid voor uw medewerkers
  • ...
 • Een preventief beleid uittekenen die uw groei kan ondersteunen
 • Marketing- en communicatieadvies
 • Marktonderzoek en –studies

 •  

Naast een gefundeerd (beleids)advies, willen we nog een stap verder gaan! De aanbevelingen helpen wij mee in de praktijk omzetten. Dit kan dankzij onderstaand stappenplan dat bij elk project wordt uitgevoerd:

 1. Via een intakegesprek polsen we naar uw verwachtingen en de doelstellingen die u wenst te verwezenlijken. Aan de hand van deze input wordt het advies- en begeleidingstraject uitgetekend.
 2. Het onderzoek naar het correcte advies kan op verschillende manieren: van interviews met de medewerkers tot enquêtes en deskonderzoek. Elk advies vertrekt vanuit uw bedrijfssituatie.
 3. In een schriftelijk adviesrapport geven we aan hoe we het onderzoek gevoerd hebben, wat de resultaten zijn en welke aanbevelingen we maken. Deze aanbevelingen worden vertaald in te nemen actiepunten.
 4. We werken een implementatieplan uit. Dit implementatieplan geeft aan hoe u en uw medewerkers het advies in de praktijk kunnen zetten. Via haalbare en concrete stappen komt u tot verbeteringen in uw bedrijf.
 5. Indien gewenst, helpt Alert! u verdere bij de implementatie van het advies dankzij begeleiding en coaching in uw bedrijf.
 6. Na het project volgt er een evaluatie. Hierbij gaan we na of alles acties in de praktijk konden worden omgezet, en of het adviestraject moet bijgestuurd of aangevuld worden.

Komt u in aanmerking?

Waarvoor kunt u gebruik maken van de KMO-portefeuille?

U kunt de KMO-portefeuille zowel aanvragen voor open opleidingen (kalenderopleidingen), interne opleidingen (opleidingen in uw KMO) als adviestrajecten met schriftelijke raadgeving. De minimum- en maximumbedragen vindt u hieronder.
 

Wanneer spreken we over een kleine KMO?

 • Minder dan 50 werknemers
 • Jaaromzet van maximum 10 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 10 miljoen euro

 

Wanneer spreken we over een middelgrote KMO?

 • Tussen 50 en 250 werknemers hebben
 • Jaaromzet van maximum 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van 43 miljoen euro


Zowel kleine als middelgrote KMO’s kunnen genieten van de KMO-portefeuille. De steun is wel verschillend tussen beiden.

 

Wie is geen KMO?

 • Grote ondernemingen die meer dan 250 werknemers hebben OF een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro
 • Private ondernemingen die meer dan 25% gesubsidieerd worden door de overheid
 • Vzw’s
 • Overheidsdiensten

 

Meer informatie

Wat komt in aanmerking?

Via volgende link vindt u een overzicht van de diensten die in aanmerking komen voor de kmo-portefeuille: http://www.vlaio.be/artikel/voor-welke-diensten-kan-ik-een-kmo-portefeuille-aanvragen

Het subsidiebedrag

Welk bedrag kan u laten subsidiëren?

 • Een kleine onderneming (zie hierboven) kan per kalenderjaar voor € 10 000 subsidies krijgen via de KMO-portefeuille door opleidingen te laten subsidiëren, het subsidiebedrag is gelijk aan 40 % van het opleidingsbedrag.
 • Een middelgrote onderneming (zie hierboven) kan per kalenderjaar voor € 15 000 subsidies krijgen via de KMO-portefeuille door opleidingen te laten subsidiëren, het subsidiebedrag is gelijk aan 30% van het opleidingsbedrag

 

Opmerkingen

 • Het minimum projectbedrag is € 100 voor opleidingen en minimum € 500 voor advies
 • BTW kan niet betaald worden door de KMO-portefeuille
 • Neem contact op met Alert! om na te gaan of uw project hiervoor in aanmerking komt via contact@alert-opleidingen.be.
 • De subsidiabele cateringkost bedraagt maximaal € 25 per persoon per dag.

 

Het erkenningsnummer van Alert!

 • Ons erkenningsnummer voor opleidingen is DV.O216682. Dit nummer hebt u nodig bij de subsidieaanvraag.
 • Ons erkenningsnummer voor advies is DV.A225036. Dit nummer hebt u nodig bij de subsidieaanvraag.

 

Hoe kunt u de subsidies aanvragen?

De subsidies van de KMO-portefeuille vraagt u aan volgens het stappenplan die u in de uitgebreide handleiding van Vlaio terug kan vinden: klik hier.

Samengevat vraagt u de subsidie aan in drie stappen:

 1. Je vraagt de subsidie aan via www.kmo-portefeuille.be (je klikt op “login kmo-portefeuille)
 2. Je betaalt
  • Je eigen aandeel (60% of 70% afhankelijk of u 40% of 30% subsidiesteun ontvangt) aan Sodex.
  • De btw rechtstreeks aan Alert!
 3. Ga opnieuw naar je dossier en klik op de knop ‘Betalen’