Gezondheidscoaching

Gezondheidscoaching

Binnen een integraal gezondheidstraject tracht Alert! steeds zijn steentje bij te dragen aan zowel de fysieke als de mentale gezondheid. Gezonde medewerkers werken namelijk productiever en zijn minder vaak afwezig. Het gezondheidstraject heeft een visie op lange termijn dat aansluit op de strategische bedrijfsdoelstellingen. Medewerkers worden aangezet tot een gezonde(re) leefstijl, zonder de individuele keuzevrijheid in te perken. De nadruk van zo’n traject ligt op het motiveren en ondersteunen van de medewerkers.

start

01intake

Tijdens het intakegesprek vindt een kennismaking plaats met de onderneming en haar centrale figuren en wordt de vraag van de onderneming beluisterd en uitgediept. Naast het overlopen van de identiteit van de onderneming, worden wederzijdse verwachtingen voor een aangename samenwerking geformuleerd. Na dit gesprek ontstaat een mooi overzicht van wat er zoal bestaat binnen de organisatie op vlak van "gezondheid" in de ruime zin van het woord.

02gezondheidsscan

De uniek ontworpen gezondheidsscan van Alert! resulteert in een ruim beeld omtrent de algemene gezondheidstoestand van de medewerkers en de mate van het al dan niet werkbaar werken binnen de onderneming. Via de scan wordt de individuele medewerker reeds betrokken vanaf het begin van het traject, en laat nu net betrokkenheid een sleutelwoord zijn om zich gewaardeerd en zich goed in z'n vel te voelen op het werk. Een grote doelstelling is de laagdrempeligheid bewaren voor het invullen van de scan. Daarom wordt samen met de organisatie het hoe en wanneer bepaald van deze behoeftebevraging.

03opleidingGezondheidsambassadeurs

De derde stap is als het ware dé troef van dit traject, namelijk de 5-daagse opleiding tot "Gezondheidsambassadeur". Dit zijn interne medewerkers die worden opgeleid tot ambassadeur binnen de eigen onderneming, via een train the trainer aanpak, waarbij Alert! geëngageerde medewerkers opleidt tot bruikbare ambassadeurs binnen de eigen werksetting. Deze buitengewone methodiek bulkt van de interactie, creativiteit, flexibiliteit en co-creatie. Belangrijke voorwaarde hierbij is het samenstellen van een gevarieerde groep ambassadeurs.

04vitaliteitsplan

Samen gaan we telkens binnen ons team en met de onderneming op zoek naar de juiste match met de bedrijfscultuur, wat voortvloeit in een concreet en op maat gemaakt vitaliteitsplan. De train the trainer aanpak uit de vorige stap zorgt ervoor dat de ambassadeurs initiatieven kunnen uitwerken om gezondheid op de werkvloer duurzaam te stimuleren.

05uitrol vitaliteitsprogramma

Binnen een traject kunnen diverse acties uitgerold worden, waarin zowel coachings- als opleidingsacties mogelijk zijn. Daarnaast wordt ook gedacht aan acties waarbij geen (externe) coaching nodig is, maar waarbij eigen medewerkers initiatief nemen om het traject warm, levendig en zelf in handen te houden omwille van interne talenten.

06inbedden gezondheidsbeleid

Op het einde van het traject wordt teruggeblikt naar de vooropgestelde doelstellingen en wordt het traject geëvalueerd. Daarnaast wordt bewust stilgestaan bij de verdere implementatie van het vitaliteitsprogramma, want elk einde is een nieuw begin …

Ook in uw bedrijf?

Contacteer ons