Gezondheids-coaching

De gezondheidsaspecten

Gezondheid omhelst verschillende aspecten. Wij staan er ook op om gezondheid in zijn totaliteit te beschouwen en bouwden expertise op voor de verschillende domeinen. Als bedrijf kan u kiezen op welke domeinen u inzet, of een gezondheidsscan van Alert! helpt u mee de prioriteiten te bepalen. 
 

De procedure

Onze kernwaarden

Het proces van gedragsverandering is complex. Wij hebben enkele kernwaarden die cruciaal zijn om een resultaat te bekomen dat ook in de toekomst zal stand houden.

 

 1. UITDAGING 
 2. MAATWERK
 3. INSPRAAK AMBASSADEURS
 4. FUN
 5. FLEXIBILITEIT
 6. CONSTANTE EVALUATIE

VOORDELEN VOOR U

 1. gezonde(re) werknemers
 2. meer jobtevredenheid, minder verloop
 3. grotere motivatie 
 4. stijging van de productiviteit
 5. sterker teamgevoel
 6. minder absenteïsme