Blog

Nieuw traject goedgekeurd!

It takes a village to raise a child…

 

Dat kinderbegeleiders een belangrijk onderdeel van die ‘village’ zijn, daar zijn we van overtuigd. En dat kinderbegeleiders niet alleen met ouders samenwerken, maar ook met elkaar samen aan de slag zijn, dat weten we ook. Het maakt ons dan ook blij ons steentje te kunnen bijdragen aan het versterken van deze samenwerking.

 

Met de steun van VVSG – Steunpunt Kinderopvang kunnen we verschillende kinderopvangorganisaties begeleiden, zullen we inzetten op het verbinden van medewerkers binnen de gezinsopvang, bouwen we mee aan de teamveerkracht binnen een sector die ons nauw aan het hart ligt. We zijn ervan overtuigd dat 1 + 1 meer is dan 2. Dat de teamveerkracht meer is dan de som van veerkracht van de individuele medewerkers. Dat investeren in een veerkrachtig team zorgt voor beter omgaan met verschillen, uitdagingen en veranderingen.

 

We vertrekken vanuit een aantal basisprincipes:
 

  • Medewerkers zijn experten.
  • Wat we samen doen, doen we beter.
  • We (kunnen veel) leren van elkaar.
  • Al doende leert men.
  • Elk team is anders.
     

Deze basisprincipes vertalen we in de begeleiding naar het verhaal van ‘oneindig samenspel(en)’. Want spelen zorgt voor samenspel, samenspel zorgt voor samenwerking. We werken laagdrempelig en zetten ‘leuk’ in functie van ‘nuttig’. We vertrekken van een duurzaam verhaal. Een verhaal van oneindig bouwen en puzzelen aan het veerkrachtig teamverhaal.

 

We gaan binnenkort van start. Met veel enthousiasme, want het project is voor ons een heel mooie manier om meer te doen, dan gewoon ‘bedankt’ zeggen.

16-10-2020


Terug