Blog

Gezondheidsambassadeurs

“Gezonde werknemers werken productiever en zijn minder vaak afwezig.” Daar willen wij, binnen Alert!, op inspelen met onze gezondheidscoaching. De interne werknemers worden opgeleid tot welzijnsambassadeur. Door interne talenten samen te bundelen worden specifieke acties voltooid. Hierdoor willen we een bedrijf naar een hoger niveau tillen.

 

De, volledig op de klant gerichte, gezondheidscoaching is een coachingsproces die in meerdere weken tot maanden op poten wordt geplaatst. Het proces houdt een 6-tal verschillende stappen in (zie afbeelding), waaronder een 5-daagse opleiding “Gezondheidsambassadeur”. Het is de bedoeling dat enkel interne krachten worden ingeschakeld, de medewerkers van het bedrijf. Er wordt telkens gestart met een intakegesprek, waarbij kennismaking, verwachtingen aftoetsen en neuzen in dezelfde richting zetten onontbeerlijk zijn.

 

Door het afnemen van een gezondheidsscan kunnen wij een beeld schetsen van de gezondheidstoestand van de werknemers. Het bedrijf heeft hierbij de keuze waar en wanneer de scan doorgaat. De laagdrempeligheid tot invullen wordt ook bewaard.

 

De 5-daagse opleiding, rekening houdende met de resultaten van de scan, houdt verschillende uiteenlopende sessies in op vlak van gezondheid. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn: stress, gezonde voeding, ergonomie, slaap, roken, … Onze aanpak is zowel interactief, creatief, flexibel en aanstekelijk.

 

Bij het vitaliteitsplan gaan we op zoek naar welke initiatieven kunnen uitgewerkt worden om de gezondheid op de werkvloer te stimuleren. Daaruit volgt de uitrol, de uitrol van zowel coachings- als opleidingsacties. Dit kan op eigen initiatief van de medewerkers, onze gezondheidscoach kan ook nog verdere steun bieden.

 

 Na afloop is het de bedoeling dat het volledige traject wordt geëvalueerd en er toekomstgerichte plannen op vlak van gezondheid worden gemaakt.

 

De gezondheidscoaching kent reeds positieve resultaten. Een getuigenis na het traject:

“Hieruit kunnen wij enkel en alleen maar besluiten dat het zorgt voor het verhogen van de gezondheid van het bedrijf en onrechtstreeks dus ook een positieve bedrijfssfeer met zich meebrengt.”

27-02-2020


Terug