Blog

Team (veer)kracht

Tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid boosten we onze eigen veerkracht, alsook de veerkracht van mensen rondom ons. Er worden in dit kader heel wat initiatieven opgezet, die je terug kan vinden op samenveerkrachtig.be

Maar weet je dat je ook als team veerkrachtig moet staan?

Op het werk wordt steeds meer van ons verwacht: we moeten meer vaardigheden hebben, flexibeler zijn, er is een groeiende concurrentie waardoor we minder jobzekerheid hebben, … Onze sterk veranderende arbeidsmarkt eist medewerkers die in een goede mentale gezondheid verkeren.  Een belangrijke factor in deze mentale gezondheid van medewerkers is de veerkracht van het team waarin men werkt.

Deze teamveerkracht komt voort uit hoe mensen samenwerken, op elkaar kunnen vertrouwen, zicht hebben op en respect hebben voor ieders vaardigheden en sterktes, … De communicatie tussen mensen speelt een rol, hoe optimistisch ze zijn ten aanzien van hun team en hoe gemotiveerd mensen zijn om hun werk goed te doen. Al deze factoren dragen bij tot een goed klimaat op de werkvloer. Een klimaat waarbij het team als geheel kan terugveren en zelfs kan groeien wanneer het geconfronteerd wordt met uitdagingen.

Je kan op verschillende manieren werken aan de teamveerkracht. Alle acties die bijdragen aan de factoren die hierboven genoemd staan, kunnen een positieve impact hebben! Via de methodiek TEAM(VEER)KRACHT van het Vlaams Instituut Gezond Leven gebeurt dit meer gestructureerd en trajectmatig. Weloverwogen acties, opgezet rekening houdend met de bouwstenen voor een veerkrachtig team, reiken handvaten aan, creëren bewustzijn, geven kennis mee en oefenen vaardigheden. Dit alles om een team in staat te stellen om veerkrachtig te zijn.

Veerkrachtig zoals mieren…Allemaal samen in een hoop, elkaars rol, taak, sterkte door en door kennend, zonder woorden, vol betrokkenheid en doorzettingsvermogen werkend aan een gemeenschappelijk doel… Individueel zijn ze al sterk, maar als team kunnen ze bergen verzetten en bruggen bouwen!

04-10-2019


Terug