Blog

Team-builders van Alert!

Teambuilding als doel en middel?

Wij zetten deze methodiek in om effectief aan teamkracht te bouwen, daarnaast gebruiken we het ook om in te zoomen op een specifiek aspect van de groepsdynamica of gezondheid binnen een team.

 

Meerwaarde voor het bedrijf en medewerkers?

Het brengt enerzijds mensen dichter bij elkaar, anderzijds zorgen we ook voor een surplus door een inhoudelijk thema uit onze pijlers (zoals feedback, omgaan met stress...) mee te nemen in de activiteiten. Een dubbele meerwaarde!

 

Teambuilding met een extra dimensie?
Als bedrijf of organisatie kiezen jullie zelf welk thema onder de loep genomen wordt. Zo krijg je na de activiteiten inzicht in eigen gedrag, gedrag van de groep en weet men ook waar men nog als team kan in groeien. 

 

Persoonlijkheidsprofielen, gezondheidsmetingen...?

Dit zijn concrete voorbeelden van zaken die kunnen opgenomen worden als extra meerwaarde. Onze begeleiders hebben grote kennis van groepsdynamica, gezondheidsbevordering... waardoor ze interessante inzichten zullen bieden (zowel op groeps- als individueel niveau). 

01-10-2019


Terug