Alert! beschikt over een gans aanbod aan begeleidingstrajecten. Om uw zoektocht te vergemakkelijken, kunt u het volgende doen:

 

  • selecteer uw doelgroep in onderstaand vakje
  • selecteer het thema waarbinnen uw vraag valt
  • u kunt ook steeds in het balkje "zoeken" de naam van uw traject typen

Extern consult in uw preventiebeleid (PA2)

Het doel is om het bedrijf of de organisatie te laten voldoen aan de wettelijke verplichtingen rond veiligheid. Daarnaast willen we een stap verder gaan door mee te helpen aan een positieve visie en gedragenheid rond het thema. Dit willen we uitstralen opdat iedereen mee gaat in dit verhaal.
Meer info
Deze opleiding bij u laten doorgaan? Dat kan!

NIEUW: opzetten gezondheidsbeleid via bedrijfscoach (project Vlaamse Overheid)

Iedereen gezond op de werkvloer? Strak plan. Je wil een gezondere onderneming, maar je weet niet hoe? Op zoek naar een bedrijfscoach? Een bedrijfscoach helpt in een 20-uren-traject je onderneming om een preventief gezondheidsbeleid op te zetten.
Meer info
Deze opleiding bij u laten doorgaan? Dat kan!

Project: een duurzaam gezondheidsbeleid

Het hoofddoel is om als bedrijf of organisatie een duurzaam gezondheidsbeleid te implementeren. Dit gaat van een visie en missie tot concrete actiepunten. We werken naar een beleid dat gedragen wordt van werkgever tot werknemer waardoor men spontaan gezondheid uitdraagt.
Meer info
Deze opleiding bij u laten doorgaan? Dat kan!

Project: een duurzaam veiligheidsbeleid

Deze begeleidingsmodule is de een traject van a tot z. Onderstaand model toont onze manier van aanpak om een gedragen veiligheidsbeleid te implementeren in uw bedrijf of organisatie.
Via een intakegesprek met de verantwoordelijke(n) ontdekken we wat er al leeft en wat er reeds ontwikkeld is. Via een risicoscan komen we te weten wat leeft bij de werknemers, de hiërarchische lijn en de werkgever. Dit stelt ons in staat een degelijke analyse te maken en dit uit te werken in een “veiligheidsplan”.
Meer info
Deze opleiding bij u laten doorgaan? Dat kan!